Facebook thêm chức năng Subcribe

Khi nói đến Facebook là nói đến chia sẻ. Đến thời điểm này, để chia sẻ với ai đó bạn cần người đó là bạn và phải là bạn của người đó, nghĩa là họ chấp nhận yêu cầu kết bạn. Giờ đây tất cả đã thay đổi, bởi vì Facebook vừa ra mắt tính năng "subscribe" cho phép người dùng muốn chia sẻ một post có thể được xem bởi bất kỳ người nào quan tâm nếu để chế độ public. Điều này khiến cho việc chia sẻ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tính năng mới đặc biệt rất hữu dụng cho những ai muốn chia sẻ post của họ với thế giới nhưng không muốn những người lạ biết. Hiện tại, với mỗi thay đổi đơn giản trong cài đặt học có thể cho phép thành viên khác thấy post của họ trên Facebook, và không nhìn thấy bất kỳ post nào khác.

Để cho phép theo dõi, đơn giản bạn chỉ cần vào profile và click nút "Subscribers" bên dưới hình profile. Facebook sẽ hỏi bạn có đồng ý để chế độ này với bài viết của bạn không, click cho phép và bạn sẽ sẵn sàng để thử tính năng mới này.

Để cho phép một người dùng mới đến profile và click "Subscribe". Dĩ nhiên họ phải kích hoạt chức năng này trước khi có thể theo dõi.

Việc này có thể chiếm một khoảng lớn của trang vì không có giới hạn bao nhiêu người có thể theo dõi một người. Facebook đang giới thiệu với người dùng khả năng kết hợp trang của họ với profile để tạo một trang hâm mộ riêng.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i