FrostBytez: 50 GB lưu trữ trực tuyến miễn phí

FrostBytez là một dịch vụ lưu trữ 50 GB trực tuyến miễn phí. Bạn có thể tải lên tối đa 50 GB với 200 MB kích thước tối đa một file và không giới hạn băng thông trên số lần tải về. Ứng dụng rất dễ sử dụng, chỉ cần chọn các tập tin trên máy tính của bạn, tải nó lên và sau đó nhận được liên kết tải xuống. Bạn cũng có thể thiết lập mật khẩu bảo vệ những tập tin nhất định nếu cần thiết.

FrostBytez

Tính năng:

    50 GB lưu trữ miễn phí.
    Không giới hạn băng thông.
    Không đăng ký.
    Mật khẩu bảo vệ tập tin của bạn (tùy chọn).
    Ứng dụng tương tự: Humyo, ADrive và Kadoo.Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i