3 App giúp chụp hình nghệ thuật trên iOS

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Trong khi nhiều ứng dụng nhiếp ảnh iPhone cung cấp các filter tương tự nhau, bạn sẽ cần có một ứng dụng trong kho tool chụp ảnh của bạn: iPhotography. Đây chính là app dành riêng cho việc tạo ra các bức ảnh đen trắng tuyệt vời.

Dưới là ảnh review của ba ứng dụng tuyệt vời iPhone nhiếp ảnh đen trắng - hoàn chỉnh với screengrabs và một số mẫu hình ảnh.

1. Simply B&W

2. Noir Photo


3. Spica - Super Monochrome


Nguồn: mashable.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh