Thanh Navigation của facebook xuất hiện mọi lúc!!!

Nhiều người sử dụng Facebook (kể cả tôi) đã nhận thấy rằng thanh Navigation của Facebook đã bị khóa lại trên đầu trang của màn hình ngay cả khi bạn cuộn trang xuống. Trước đây, chỉ khi bạn lên trên đầu trang nó mới xuất hiện, và bây giờ bạn có thể nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi.

Việc thay đổi cách thức hiển thị của thanh Navigation cho phép người dùng luôn luôn truy cập vào một số tính năng quan trọng nhất trên Facebook: yêu cầu kết bạn, tin nhắn, thông báo và tìm kiếm ở phía bên trái, cũng như các nút home & profile và các thiết lập tài khoản bên phải.

Để so sánh, Twitter cũng sử dụng một thiết kế tương tự cho thanh Navigation của nó,cũng luôn luôn có thể nhìn thấy trên đầu trang.

Facebook cũng đang dự định sẽ khóa các quảng cáo vào bên phải màn hình y chang như thanh Navigation. Nếu điều này xảy ra, tỉ lệ click quảng cáo cũng sẽ tăng lên tuy nhiên lại làm cho facebook trở nên chật chội hơn.

Nguồn: mashableOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i