ADrive: 50GB lưu trữ trực tuyến miễn phí

Một dịch vụ web lưu trữ và chia sẻ file trực tuyến vừa được giới thiệu, ADrive cho phép bạn tải lên, tổ chức và chia sẻ (tùy chọn) lên đến 50 GB dữ liệu (âm nhạc, video, hình ảnh, tài liệu) miễn phí.

Adrive

Tính năng

    Lưu trữ, quản lý và chia sẻ đến 50 GB các tập tin trực tuyến.
    Tổ chức file vào các thư mục và chia sẻ với bạn bè.
    Không có giới hạn về kích thước tập tin.
    File Manager: Di chuyển tập tin giữa các thư mục, đổi tên, xóa vv
    Tải tập tin lưu trữ trở lại máy tính.
    Tài khoản Premium sẽ cung cấp các tùy chọn nhiều hơn.Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i