Thủ thuật iOS: Xem và gửi UDID trong iPad

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nếu bạn đã từng thử một app dưới dạng thử nghiệm, hay sử dụng các phiên bản iOS beta, bạn sẽ biết rằng rất cần thiết trong việc lưu UDID (Unique Identifier) để đăng ký và tham gia.
Nếu bạn không thích việc thử các bản beta, bạn có thể bỏ qua bài này và đừng quan tâm UDID là gì.

Sử dụng một app miễn phí

Vâng, bạn có thể sử dụng cách cũ đó là dùng iPad kết nối vào máy tính và mở iTune, sau đó click vào số Serial ở tab Summary rồi vào menu Edit để Copy và đưa vào email.

Nhưng có một cách dễ hơn, không đòi hỏi phải kết nối đến PC, chỉ cần sử dụng một ứng dụng miễn phí. Có 2 ứng dụng để bạn lựa chọn là UDID Sender và UDIDit. Cả hai đều tự động lấy UDID của bạn ngay khi bạn mở và hỗ trợ copy vào clipboard hoặc nơi nào đó để bạn có thể gửi email. UDIDit là một app dành cho iPhone (có thể chạy trên iPad), còn UDID Sender là một ứng dụng dành cho iPad. Tất cả đều miễn phí và có thể tìm thấy tại Apple Store

Nguồn: ipadinsight.com


Comment

#227
20/09/2011 - 10:57:16
Vâng, bạn có thể sử dụng cách cũ đó là dùng iPad kết nối vào máy tính và mở iTune, sau đó click vào số Serial ở tab Summary rồi vào menu Edit để Copy và đưa vào email. ngon qua

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i