Tạo mạng Wi-Fi hotspots miễn phí với Connectify

Connectify đang cho các sinh viên (có địa chỉ email có đuôi .edu) đăng ký account miễn phí. Với một account Connectify, bạn có thể tạo mạng Wi-Fi hotspot để các thiết bị của mình kết nối được vào Internet.

Nếu bạn là sinh viên và bạn đang sở hữu một địa chỉ email có đuôi .edu, bạn có thể đăng ký license miễn phí của Connectify tại đây.

Các trường học thường quản lý việc sinh viên sử dụng mạng Wi-Fi dựa trên địa chỉ MAC của thiết bị mà sinh viên đã đăng ký, và mỗi sinh viên chỉ được đăng ký một thiết bị để kết nối với Wi-Fi của trường. Với dịch vụ Wi-Fi hotspot, bạn có thể tạo ra một "trạm phát" sóng Wi-Fi để các thiết bị khác có thể kết nối được vào Internet. Nhân mùa tựu trường, Connectify quyết định cung cấp miễn phí dịch vụ này cho sinh viên.Xem đoạn video giới thiệu Connectify tại đây.

Hiện có khá nhiều người sử dụng connectify để đảm bảo việc kết nối Internet cho toàn bộ thiết bị di động của họ, đặc biệt là những người mà đặc thù công việc phải di chuyển nhiều. Connectify có thể sử dụng được ngay cả khi không có kết nối Internet. Điều đó có nghĩa là nó sẽ tạo ra một mạng Wi-Fi nội bộ và bạn có thể dễ dàng chia sẽ file dữ liệu giữa các thiệt bị của mình.

License miễn phí cho sinh viên có giá trị sử dụng đến ngày 01/01/2012. Hiện tại một tài khoản Connectify Pro có giá là $29.99


Đối với những ai không phải là sinh viên, có thể tham khảo thêm coupon giảm giá $10 cho tài khoản Connectify Pro tại EARLYBIRD.

Nguồn: makeuseof.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart