Metro Controller - Quay về giao diện start menu của Windows 7

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nếu bạn cảm thấy không thích giao diện start menu của Windows 8, bạn có thể chuyển đổi nó về giống start menu của Windows 7. Có rất nhiều cách để thực hiện việc này, bạn có thể tinh chỉnh trong registry, dùng một tool nhỏ gọi là Windows 8 Start Menu Toggle để quay về start menu truyền thống. Tuy nhiên, hạn chế của 2 cách trên là sau khi start menu trở về giống Windows 7, cả giao diện Ribbon Explorer của Windows 8 cũng biến mất, điều này gây khó chịu cho nhiều người, trong đó có cả tôi. Do đó, tôi xin hướng dẫn các bạn dùng Metro Controller để biến giao diện start menu về với Windows 7 mà vẫn giữ được Ribbon Explorer.

Khi sử dụng Metro Controller, bạn có thể tắt nhiều tính năng, hoặc chỉ cần tắt chức năng Metro trong khi vẫn giữ lại được Ribbon Explorer

Sau khi chọn một trong các tùy chọn ở trên, khởi động lại máy để việc thay đổi này có hiệu lực. Ở màn hình phía dưới chứng minh cho bạn thấy là start menu đã về với Windows 7 trong khi vẫn còn Ribbon Explorer.

Để mở lại chức năng Metro, bạn chọn Enable only Metro features và khởi động lại máy tính để có hiệu lực.

Ghi chú: Với một số người sử dụng Metro Controller, việc thay đổi có thể thấy ngay lập tức bằng cách Log Off và Log in lại để thấy những thay đổi. Nếu không thấy, bạn cần phải khởi động lại máy tính.

Download Metroo Controller tại đây

Nguồn: AddictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i