Tích hợp Facebook vào Skype cho hệ điều hành OS X

Nếu bạn là người dùng của Apple, bạn có thể không biết rằng người sử dụng Skype của Windows đã có thể truy cập vào Facebook thông qua Skype. Tuy nhiên, với phiên bản beta 5.4, một người sở hữu Mac đã có thể dùng Skype để đăng nhập facebook.

Sau khi bạn đã cài đặt phiên bản mới của Skype lên OS X, bạn sẽ cần phải nhập thông tin Facebook của bạn. Sau khi bạn cung cấp thông tin xong, Skype sẽ kết hợp contacts trên Skype của bạn với tài khoản trên facebook (tất nhiên nếu họ đang ở trên Facebook). Sau đó bạn sẽ có quyền truy cập đến friend feed thông qua Skype riêng của mình, và bạn có thể gọi tới contact trên Facebook - miễn là bạn có các khoản tín dụng hợp lệ hoặc đăng ký nó.

Không chỉ những contact trên Skype hiện tại có thể xuất hiện, trong thực tế, hầu hết các chức năng cốt lõi của Facebook bao gồm cả like, newsfeed, comment.. được tích hợp với các khách hàng Skype với bản cập nhật mới nhất này.

Tuy nhiên, bạn sẽ thấy quảng cáo xuất hiện nếu bạn là những người sử dụng Skype miễn phí. Những khách hàng trả tiền của Skype sẽ không nhìn thấy chúng.

Hiện nay phiên bản của Skype tích hợp Facebook dành cho OS X hiện đang trong phiên bản beta. Nếu bạn muốn có nó, bạn phải vào trang chủ để mà download về.

Nguồn: makeuseofOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i