Product Key của Windows 8 Developer Preview!

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Đọc tiêu đề bài viết có lẽ một số bạn có thể cảm thấy lạ, phiên bản Windows 8 này làm gì phải cung cấp product key? Khi cài đặt nó đâu có yêu cầu? Cài đặt Windows 8 có lẽ đơn giản như bất kỳ hệ điều hành Windows khác. Tuy nhiên, người dùng hiện đang thử nghiệm phiên bản Windows 8 Developer's Preview có thể phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan mới, đó là sau khi cài đặt lại hoặc sử dụng tùy chọn "Reset Your PC" phải nhập vào product key. Tuy nhiên, không hề có product key được phát hành bởi Microsoft với phiên bản hiện tại của Windows 8. Do đó, trong bài viết này tôi sẽ cung cấp cho những bạn gặp trường hợp nêu trên product key của Windows 8 Developer Preview.

Ghi chú: Tùy chọn "Reset Your PC" là tùy chọn cho phép bạn phục hồi lại windows tại thời điểm đã lưu trước đó.

Những product key này được cung cấp ở MSDN forum bởi những thành viên support của Microsoft. 

Đối với Windows 8 Developers Previews: 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498.

Đối với Windows Server 8 Developers Preview: 4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV.

Ngoài ra, bạn có thể click "Skip" để khỏi phải nhập product key.

Những product key này không có tác dụng đối với các phiên bản sau của Windows 8 (beta và RTM). Đồng thời, nó sẽ bị expire vào 11/3/2012, cũng là ngày expire của Windows 8 Developer Preview. Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn từ MSDN forum.

Nguồn: addictivetips


Comment

#240
23/09/2011 - 02:10:18
Hay quá.

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i