Windows 8 Start Menu Toggle cho phép/vô hiệu hóa Metro UI Start Screen

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Windows 8 Start Menu Toggle là một công cụ nhỏ dành cho Windows 8 có thể cho phép hay vô hiệu hóa Start Menu (Metro Start Screen) chỉ bằng một cú click chuột.

Tất nhiên điều này cũng sẽ thay đổi chức năng Explorer Ribbon và Task Manager. Nếu bạn thích dùng Classic Start Menu hơn, ví dụ Windows 7/Vista Start Menu thì công cụ này sẽ thích hợp với bạn.

Chỉ cần khởi động Windows 8 Start Menu Toggle và click Use Metro Start Screen để chuyển đổi giữa Metro Start Menu và Windows 7 Classic Start Menu.

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng bạn chạy ứng dụng này như một Administrator. Bạn sẽ được nhắc nhở để tải NET 3.5.1 về trước khi sử dụng ứng dụng này.

Nguồn addictivetips.com


Comment

#229
20/09/2011 - 13:17:11
mình chưa có cơ hội xài hix

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i