Thủ thuật iOS: Dừng cài đặt một chương trình để chạy một chương trình

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Đây là một thủ thuật tuyệt vời trong các trường hợp như bạn muốn dừng update một chương trình để có thể mở một chương trình khác mà không cần lo lắng!!!

Chú ý: thủ thuật hoạt động hầu hết các thiết bị nhưng vẫn có thiết bị không hoạt động.

Dừng cài đặt chương trình

Nó hoạt động rất hiệu quả khi bạn đang update một chương trình tại một thời điểm nhưng không muốn chờ đợi hoàn tất. Ví dụ, có một update lớn trong game đua xe mà bạn muốn chơi, nhưng bạn lại muốn cài đặt một app không cần tính phí...Chỉ cần bấm vào icons để dừng cài đặt.Và mặc định, bạn có thể chuyển đơn giản bằng cách bấm vào icon để tiếp tục cài.Nguồn: howtogeek.com


Comment

#237
21/09/2011 - 17:58:44
Rất là hữu hiệu, để mình thử xem nào! :D

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh