SimilarImages - Tìm kiếm những file hình ảnh trùng lắp trên máy tính

Mục đích chính của việc tìm kiếm những file hình ảnh trùng lắp là để xóa những file ảnh này nhằm tiết kiệm dung lượng lưu trữ trên máy tính. Hiện nay có rất nhiều phần mềm đảm nhiệm chức năng này. Hôm nay, tôi xin giới thiệu các bạn SimilarImages, phần mềm miễn phí giúp bạn xóa file ảnh trùng lắp trên máy tính bạn.

Thiết lập chương trình

Ở phần threshold, kéo thanh trượt qua lại để điều chỉnh loại file ảnh cần tìm kiếm của chương trình.

- Để tìm kiếm trùng lắp (tìm kiếm nhanh nhất): 0 - 10

- Để tìm kiếm các bức ảnh photo: khoảng 12

- Để tìm kiếm các bức ảnh được scan: 50-60

Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập mức độ cho việc search:

- Inclusive Search: chỉ so sánh những file nằm trong cùng thư mục

- Exclusive Search: chỉ so sánh những file không cùng nằm trong thư mục

Tốc độ tìm kiếm và so sánh

Lần đầu tìm kiếm sẽ tốn nhiều thời gian nếu bạn có nhiều file hình ảnh trên máy. Tuy nhiên, từ lần tìm kiếm sau sẽ nhanh hơn rất nhiều vì chương trình lưu lại index các file để tìm lại nhanh hơn.

Bạn có thể xóa cache bằng cách chọn menu Cache -> Delete Cache

(Semi-) Automated Deletion

Chương trình này cũng giúp bạn tự động xóa file trùng một cách nhanh chóng, khi bạn mở chức năng "Semi-automated deletion". Bạn cung cấp luật để xóa file.

Khi chương trình kết thúc việc tìm kiếm, nó sẽ cho bạn xem những file giống nhau theo cặp. Bạn có thể chọn delete file theo các cách sau:

- Bấm vào nút có hình dấu "X"

- Biểu tượng 2 files đè lên nhau cho phép bạn chép đè file.

- Biểu tượng runner cho phép bạn xóa file theo Semi-Automated Deletion

Nguồn: makeuseofOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i