Mở chức năng Snap của Windows 8 trên màn hình có độ phân giải thấp

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Tính năng Snap của Windows 8 được giới thiệu và chạy thử lần đầu tiên ở hội nghị xây dựng của Microsoft. Đây là tính năng cho phép người dùng hiển thị song song các giao diện ứng dụng Metro với giao diện desktop bình thường. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động ở độ phân giải 1280x768 pixels trở lên. Do đó, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn mở được tính năng Snap dù màn hình máy tính bạn đang hiển thị ở độ phân giải thấp.

Chỉnh sửa Registry

Đây là cách dành cho những người có kinh nghiệm vọc máy, làm việc với registry. Những bạn không có kinh nghiệm chỉnh sửa registry thì phải hết sức cẩn thận khi làm việc ở đây.

Mở hộp thoại Run bằng cách Start -> Run hoặc phím windows + R.

Tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\AppPositioner. 

Nhấp đôi vào khóa AlwaysEnableLSSnapping để thay đổi giá trị từ 0 thành 1.

Trong trường hợp không có khóa AppPositioner, nhấp phải chuột vào ImmersiveShell, tạo mới AppPositioner. Sau đó tạo một value dạng DWORD có tên AlwaysEnableLSSnapping và nhập vào giá trị 1.

Sử dụng tiện ích hỗ trợ

Nhiều bạn không có kinh nghiệm chỉnh sửa Registry, có thể sử dụng một tiện ích hỗ trợ đơn giản có tên là Windows 8 Snap Enabler. Sau khi download về và chạy chương trình, nhấp vào "Enable Windows 8 Snap Feature" để mở chức năng Snap cho màn hình độ phân giải thấp.

Cách Snap một ứng dụng Metro

Để snap một ứng dụng Metro, nhấp phải chuột vào cạnh trái màn hình chọn Snap Desktop (để snap desktop) hoặc Snap <tên ứng dụng> để snap một ứng dụng Metro nào đó..

Hình dưới là ví dụ về một ứng dụng tên Stocks được Snap vào cạnh trái màn hình cùng với màn hình desktop bình thường.

Bạn có thể download Windows 8 Snap Enabler tại đây

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i