Multitask trên iPad

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Một trong những tính năng được chờ đợi nhất ở iOS chính là khả năng chạy nhiều chương trình tại một thời điểm. Với phiên bản iOS mới nhất bạn đã có thể thực hiện điều này. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn thủ thuật này.

Multitask chính là khả năng chạy nhiều chương trình cùng lúc. Hướng dẫn sau đây sẽ chỉ bạn cách để chuyển đổi qua lại giữa các chương trình đang mở (mà không cần đóng) trên iPad, iPhone và iPod Touch.

1. Click 2 lần vào nút Home (nút tròn ở cuối màn hình).

2. Home screen sẽ hiện lên một danh sách các app đang mở ở thanh bar phía dưới. Bấm vào App mà bạn muốn chuyển và nó sẽ hiển thị.

3. Nếu bạn đang chạy nhiều chương trình, bạn có thể trượt qua lại để xem tất cả các chương trình đang mở.

4. và click vào chương trình bạn muốn.

Nguồn: simplehelp.netOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i