Tùy chỉnh số hàng trong Start Menu trong Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Hiện tại, Windows 8 có khả năng tự động điểu chỉnh các hàng trong Start Menu ứng với từng độ phân giải màn hình khác nhau. Với màn hình có độ phân giải 800x600 có 3 hàng, 1280x720 có 4 hàng. Mặc định thì việc này chỉ thích hợp với những người thường xuyên di chuyển giữa các màn hình hiện thị với những độ phân giải khác nhau, tuy nhiên bạn có thể giữ một số thiết lập của các hang ví dụ như 4, 5 hoặc 6. Trong trường hợp này, với màn hình có độ phân giải 1920x1080 bạn sẽ có rất nhiều không gian dư thừa, bạn có thể lấp đầy những chỗ đấy với 1 hoặc 2 hàng ứng dụng.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn tùy chỉnh lại registry một cách đơn giản để có thề tùy chỉnh các hành trong Start Menu của Windows 8.

Đầu tiên, Mở Search của Windows 8, gõ vào ‘regedit’ và chọn Apps để truy cập vào Registry Editor.

Bây giờ, tìm đến đường dẫn

\HKEY_Current_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\Grid

Mở Layout_MaximumRowCountDWORD lên và thay đổi giá trị mặc định trong đó thành số hàng bạn muốn có trong Start Menu.

Để thay đổi có hiệu lực, đóng Registry Editor, mở Start menu và từ lựa chọn của user, chọn Log Off. Sau khi đăng nhập trở lại bạn sẽ thấy số hàng của ứng dụng đã thay đổi theo lựa chọn của bạn.

Các hình chụp màn hình bên trên được chụp ở độ phân giải 1920x1080. Để không cần di chuyển giữa các danh sách ứng dụng, tôi để để giá trị MaximumRowCount lên đến 6. Bạn có thể chọn số hàng phù hợp ứng với độ phân giải màn hình của các bạn.

Nguồn AddictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i