Thủ thuật iOS: Hướng dẫn thêm apps vào Dock trong iPad

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn vừa làm quen iOS?
Bạn vẫn chưa biết cách tuỳ chỉnh iPad theo ý bạn?
Bạn muốn tìm các thủ thuật của iPad?
Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn thêm Apps vào dock trong iPad của bạn.

Mặc định, Apple có 4 apps trên Dock gồm: Safari, Mail, Photos và iPod. Nhưng không có nghĩa bạn không thể add thêm vào.

1. Tìm app bạn muốn add thêm vào. Bấm vào đó và giữ khoản 2 giây đến khi icon của App bắt đầu lắc lư. Ví dụ bạn muốn di chuyển app iBooks.


2. Giờ chỉ cần kéo App xuống Dock trong khi vẫn giữ nó.


3. Xong! Tương tự vậy bạn có thể thêm app khác vào dock (tối đa 6 app trên dock). Tương tự bạn có thể remove các app mặc định của iPad và thay chúng với các app khác. Khi bạn bỏ chúng khỏi dock, chúng sẽ được đưa về màn hình.

Nguồn: simplehelp.netOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i