Boxstr: 10 GB lưu trữ trực tuyến miễn phí

Một ứng dụng lưu trữ và chia sẻ trực tuyến. Miễn phí Lưu trữ lên đến 10 GB. Chia sẻ với bạn bè, hay trực tiếp gửi cho họ trên blog của bạn, trang chủ, hoặc eBay.

Boxstr


Tính năng

    Lưu trữ, chia sẻ và quản lý tập tin trực tuyến.
    Kích thước tập tin tối đa: lên đến 250 MB
    10 GB không gian lưu trữ miễn phí.
    Liên kết "hot": lên đến 500 MB băng thông mỗi ngày.
    Hỗ trợ hơn 50 định dạng tập tin, vì vậy bạn có thể tải lên và chia sẻ mọi thứ.
    Tổ chức các file vào các thư mục.
    Giữ các thư mục riêng, chia sẻ, hoặc hạn chế người dùng.
    Tính năng sắp có: công cụ bảo vệ thư mục và tập tin bằng mật khẩu.Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i