AllYouCanUpload: lưu dữ chia sẻ hình ảnh trực tuyến miễn phí

AllYouCanUpload là một dịch vụ lưu dữ chia sẻ hình ảnh trực tuyến miễn phí. Ngoài ra bạn có thể tự do nhúng chúng bất cứ nơi nào trên internet: eBay, Craiglist, bài đăng trên blog (như Blogger, TypePad), diễn đàn, bảng tin, và các trang web mạng xã hội (MySpace, Bebo, Xanga, vv).


AllYouCanUpload

Tính năng

Lựa chọn để tùy chỉnh kích thước hình ảnh khi tải lên, hoặc kích thước cố định (ví dụ 800 × 600) hoặc tỷ lệ phần trăm.
Tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc (lên đến 3).
Không cần đăng ký: Tuy nhiên, nếu bạn mở tài khoản, bạn có thể dễ dàng theo dõi và tổ chức các hình ảnh của bạn từ một nơi.
Mở tài khoản miễn phí để tổ chức và chia sẻ lên đến 1000 hình ảnh. Tăng giới hạn lưu trữ 100 bức ảnh mỗi tháng với thành viên.
Không có hạn chế về kích thước hình ảnh tối đa.
Hỗ trợ các định dạng hình ảnh: GIF và JPEG.
Tải hình ảnh trực tiếp từ điện thoại di động của bạn.
Theo dõi các số liệu thống kê người xem hình ảnh.


Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh