WeeDuplicateDetective - Tìm file trùng theo tên, size và nội dung

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nhiều chương trình dò tìm file trùng trên máy tính chỉ search theo tên vá kích thước của file. Điều này khiến khả năng của chương trình bị giới hạn vì đôi khi 2 file chứa cùng nội dung có thể có tên và kích thước khác nhau. Vì vậy, nếu một ứng dụng có thể dò tìm file trùng không chỉ bằng tên, kích thước file mà còn bằng cả nội dung file thì sẽ hiệu quả hơn nhiều.

WeeDuplicateDetective là tiện ích tìm và loại bỏ file trùng lặp theo tên, kích thước và nội dung file trong những thư mục được chỉ định. Tất cả những file trùng tìm thấy sẽ được hiển thị ở menu con với tùy chọn di chuyển (sang thư mục khác) hoặc xóa những file được chọn.

Để tìm file trùng, bạn hãy kéo những thư mục cần tìm thả vào khung phía trên hoặc dùng nút "Browse" để mở thư mục. Khi đã chọn hết các thư mục cần tìm, hãy click chọn vào những tiêu chí tìm kiếm mà bạn muốn (Same name, Same size hoặc Same content) và bấm nút "Find the duplicate files".

WeeDuplicateDetective sẽ bắt đầu tìm kiếm file trùng trong những folder được chỉ định theo các tiêu chí đã chọn và hiển thị chi tiết ở phía dưới cửa sổ số lượng file trùng tìm được và dung lượng có thể tiết kiệm khi xóa các file này.

Khi quá trình tìm kiếm đã hoàn tất, bạn hãy chọn từng file bằng cách check vào ô phía trước hoặc chọn theo tiêu chí ở khung bên phải (All but the original files, Each original file, All but original & 1st copy hoặc All files) và bấm "Delete selected duplicates".

Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra cho phép bạn chọn xóa file vĩnh viễn, bỏ vào Recycle Bin hay chuyển file sang một folder khác.

WeeDuplicateDetective là một ứng dụng hoạt động tốt nhưng lại không có giao diện bắt mắt. Chương trình chạy được trên Windows XP, Windows Vista và Windows 7.

Download WeeDuplicateDetective

Nguồn: AddictiveTipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i