Camelizer: Theo dõi và cập nhật giá mới nhất trên Amazon, BestBuy etc

Camelizer là một add-on cho Firefox giúp người dùng có thể theo dõi xu hướng, thay đổi giá sản phẩm trên Amazon, Newegg, BestBuy và các nhà bán lẻ trực tuyến khác. Khi bạn đang duyệt website của một nhà bán lẻ như Amazon, click vào tab Camelizer và nó sẽ giúp bạn thấy các biểu đồ lịch sử giá của sản phẩm. Biểu đồ lịch sử so sánh giá của Amazon với giá của những nhà bán lẻ khác.Camelizer có tính năng gửi thông báo về thay đổi giá bằng email hoặc Twitter của bạn. Để kích hoạt tính năng này, click vào nút "Theo dõi sản phẩm này" (“Track this product") và truy cập vào website Camelizer để có thể tùy chỉnh các thiết lập thông báo.Tính năng:

    Theo dõi thay đổi giá sản phẩm từ các nhà bán lẻ trực tuyến.
    Các nhà bán lẻ trực tuyến bao gồm Amazon, BestBuy, Newegg, Backcountry.com, Overstock.com và Zzounds.com.
    Theo dõi thay đổi giá qua RSS hoặc URL.
    Nhận được thông báo giảm giá qua email hay Twitter. Không cần đăng ký.
    Công cụ tương tự: DealWaiter, ShoppingNotes và PricePinx.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i