Quản lý ứng dụng của Chrome với Appjump

Nếu bạn là một người thích dùng Chrome và bạn có nhiều chương trình được cài đặt vào đó, bạn sẽ thấy rất khó để quản lý tất cả các ứng dụng đó. Chính vì thế, AppJump đã ra đời. Chức năng đầu tiên của ứng dụng này chính là tập trung tất cả các ứng dụng trong address bar, và cho phép bạn sắp xếp theo các nhóm riêng biệt. Hơn nữa, chương trình còn cho phép bạn một cách dễ dàng để quản lý tất cả apps và extensions trên một màn hình, vì vậy nếu bạn cần xoá hay vô hiệu hoá nhiều app bạn sẽ cảm thấy rất dễ dàng.

Cài đặt

Như bất kỳ ứng dụng nào của Chorme, bạn cần phải vào Chrome App Store và click "Add to Chrome". Chrome sẽ tự động cài đặt trong vài giây và chương trình sẽ chạy ngay khi bạn mở Chrome.App Launcher

Việc sử dụng App launcher rất đơn giản. Sau khi đã cài đặt extension sẽ nằm góc trên bên phải màn hình trong thanh address bar.Click vào đó bạn sẽ thấy một danh sách các app đã được cài đặt, click vào app bạn muốn chạy và extension sẽ được mở ra trong tab mới. Bạn có thể di chuyển apps, đơn giản chỉ cần click và giữ chuột trên app và kéo đến nơi bạn muốn.

Một tính năng thú vị khác chính là tính năng tìm kiếm. Nếu bạn có số app lớn, bạn có thể search để tìm ra app bạn cần một cách dễ dàng.

Tổ chức các apps

Tính năng tuyệt vời kế tiếp là khả năng nhóm các app lại với nhau. Nếu bạn có nhiều apps được cài đặt thì đây chính là cách tuyệt vời để giúp bạn nhanh chóng tìm được app bạn muốn.

Để tạo một nhóm, click vào icon extension và click link được dán nhãn "Manage Apps and Extensions" trong góc trên bên phải.Từ đó, một tab mới sẽ được mở ra và cho phép bạn tạo các nhóm. Để tạo một nhóm mới chỉ cần clcik "Add to Group". Nếu bạn chưa có group app nào, một link tạo group sẽ hiện ra biên phải. Click vào link đó và nhập tên nhóm bạn muốn tạo. Nếu bạn đã có nhóm rồi, nhưng vẫn muốn tạo mới click vào "Create New Group" ở menu sổ xuống.Một khi bạn đã tạo group rồi chúng sẽ xuất hiện trong launcher, click vào group và bạn sẽ thấy app bạn cần.

Từ màn hình này bạn có thể xoá hoặc vô hiệu hoá bất kỳ app hay extensions mà bạn muốn. Cách này khá nhanh và đơn giản so với việc dụng cách mặc định của Chrome, đặc biệt là với extensions.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i