3 Cách để tạo folder share giữa windows và linux

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nếu bạn là fan của Windows chắc hẳn việc tạo folder share để chia sẻ giữa các máy dùng Windows không phải là khó khăn với bạn. Nhưng nếu là Linux, bạn sẽ thật sự bối rối tìm cách để kết nối một server samba hay một server ftp. Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn 3 cách để kết nối nhanh nhất mà không cần dùng terminal.

Dùng Keyboard Shortcut

Bạn có thể kết nối đến một server bằng cách mở một cửa sổ ứng dụng đang chạy với phím tắt Alt F2. Bạn sẽ cần cung cấp đường dẫn đến sever bằng cách add protocol vào. Ví dụ như smb:// sẽ kết nối đến một thư mục chia sẻ kiểu samba; các giao thức được hỗ trợ khác là ssh, ftp, sftp, http và https.

Chú thích: trong ví dụ dưới đây server có tên là playgroud và folder chia sẽ được gọi là music.Nếu server của bạn yêu cầu password để kết nối, hãy điền vào cửa sổ popup và chọn lưu trữ password bao lâu.Một cửa sổ Nautilus sẽ tự động mở ra khi bạn đã kết nối đến server, bạn nên tạo một shortcut để dễ dàng truy cập hơn.Từ Menu GNOME

Nếu bạn đang dùng Ubuntu, cũng như các distribution dựa trên GNOME khác, bạn sẽ có một chỗ trong menu. Bạn mở menu đó ra và click connect to server.Một cửa sổ mới sẽ mở ra với một menu sổ xuống để bạn có thể chọn kiểu server bạn muốn kết nối đến.Với các server samba/cifs chọn Windows share và điền thông tin được yêu cầu vào.

Chú thích: không như các cửa sổ chương trình đang chạy, bạn không cần dấu /Một cách khác, bạn cũng có thể kết nối đến server từ Menu Nautilus.Tạo một Shortcut

Nếu bạn muốn ngay lập tức có đường truy cập đến server từ menu GNOME bạn cần click phải vào menu bạn muốn thêm shortcut và click add to panel.Khi một cửa sổ popup hiện ra, tìm "connect" và connect đến server được tìm thấy.Giờ bạn đã sẽ có một shortcut để dễ dàng kết nối

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i