Thêm Shortcut Dropbox vào Start menu

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Dropbox là một dịch vụ rất tuyệt vời, một công cụ đồng bộ dữ liệu online rất hữu dụng, nhưng bạn sẽ thích hơn khi có thể thêm tính năng của Dropbox vào Menu của Windows 7.

Trước tiên, bạn vào phần tuỳ chỉnh của Start Menu bằng cách clik phải vào Start Menu và sử dụng Properties, sau đó đảm bảo rằng Recorded TV được set thành "Display as a link".Tiếp theo, click phải vào Recorded TV, chọn Rename, và sau đó đổi thành tên khác như My Dropbox.Giờ bạn sẽ phải click phải vào nút đó một lần nữa, chọn Properties, bạn sẽ thấy danh sách Library hiện ra... bạn remove RecordedTV và thêm vào folder Dropbox.Bạn sẽ có thể chỉnh thành "Optimize this library for" thành "General Items".

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart