Thêm bàn phím trong Ubuntu

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn muốn gõ nhiều thứ tiếng trong Ubuntu? Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách dễ dàng thêm bàn phím thay đổi bàn phím trong Ubuntu.

Thêm bàn phím

Để thêm bàn phím, mở Menu System, chọn Preferences, rồi chọn Keyboard.Trong hộp thoại Keyboard Preferences, chọn tab Layouts và click Add.Bạn có thể chọn một quốc gia và sau đó chọn ngôn ngữ cũng như keyboard. Chú thích rằng vài quốc gia như Mỹ có thể có nhiều thứ tiếng. Khi bạn chọn, bạn có thể xem trước mẫu bàn phím như menu bên dưới.


May mắn là Ubuntu đã hỗ trợ vấn đề này ở tab thứ hai, chọn ngôn ngữ sau đó chọn loại bàn phím. Click Add khi bạn muốn chọn.Giờ bạn sẽ được thông báo là có hai ngôn ngữ được add vào Keyboard Preferences và tất cả đều có thể sử dụng. Bạn có thể thêm vào nếu bạn muốn hoặc đóng hộp thoại.Chuyển ngôn ngữ

Khi bạn có nhiều ngôn ngữ được cài đặt, bạn sẽ được thông báo một icon mới trong khay hệ thống. Nó sẽ giúp bạn biết được quốc gia hay ngôn ngữ hiện đang dùng. Click biểu tượng để thay đổi ngôn ngữ.Click phải vào hộp thoại để xem các ngôn ngữ đang có mặt, mở Keyboard Preferences một lần nữa hoặc xem trên layout hiện tại.Nếu bạn chọn Show Current Layout bạn sẽ thấy một cửa sổ với keyboard khi cài đặt. Bạn có thể xem trước khi quyết định.Thay đổi Keyboard để chuyển ngôn ngữ

Mặc định bạn có thể chuyển ngôn ngữ trong Ubuntu từ bàn phím bằng cách Bấm cả hai phím Alt cùng lúc. Nhiều người dùng thường thích sử dụng phím Alt + một phím khác để chuyển hơn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách mở Keyboard Preferences chọn tab Layout và click Options.Click và dấu + bên cạnh Key(s) để thay đổi giao diện và bấm Alt+Shift. Click Close, và bạn có thể sử dụng phím tắt này để chuyển ngôn ngữ.Hộp thoại tuỳ chỉnh giao diện cung cấp rất nhiều dạng phím tắt và lựa chọn khác. Đặc biệt có lựa chọn hiện đèn báo khi sử dụng phím tắt.

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i