Sốc - Kindle Fire của Amazon có giá bán thấp hơn giá sản xuất !

Theo một nghiên cứu mới tiết lộ, để sản xuất ra được một chiếc Kindle Fire của Amazon phải tốn 209.63 USD, có nghĩa là công ty sẽ lỗ khoảng 10 USD trên mỗi một chiếc điện thoại được bán ra.

Công ty nghiên cứu IHS cung cấp một tóm tắt các thành phần của thiết bị trên trang web. Theo đó, những vật liệu cần dùng cho Kindle Fire - bán lẻ với giá 199 USD, có giá 191.65 USD, nhưng với chi phí cộng thêm với việc sản suất đã tốn $ 209.63. Tuy nhiên, bất chấp sự mất mát rõ ràng, IHS ước tính rằng Amazon "có khả năng tạo ra lợi nhuận cận biên của $ 10" trên mỗi chiếc Kindle Fire được bán ra, khi bán cùng các nội dung số với chiếc điện thoại.

Các nhà nghiên cứu giải thích lý do rằng Amazon không kiếm được nhiều tiền từ bán chiếc Kindle hoặc bán nội dung số như ebooks hay âm nhạc. Thay vào đó, chiến lược của Amazon là để thu hút khách hàng hơn để mua hàng hóa với lợi nhuận cao hơn từ trang web của mình.

Kindle Fire đã được bán với giá đó là thấp hơn so với một số đã dự đoán. Nó cũng ít hơn 50 USD so với sản phẩm Nook Color của Barnes & Noble, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ.

Nguồn: mashableOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i