Firefox Beta 8 đã sẵn sàng để thử nghiệm

Mozilla vừa phát hành phiên bản beta 8 đầu tiên của trình duyệt Firefox để thử nghiệm trên Windows, Mac, và Linux. Phiên bản beta mới nhất của Firfox sẽ được thêm các yếu tố giao diện người dùng cũng như một số tính năng thuận tiện để nâng cao kinh nghiệm duyệt web tổng thể.

Tìm kiếm trên Twitter, một trong những tính năng mới mà Mozilla đã bổ sung vào Firefox 8, cho phép bạn tìm kiếm Twitter các tag và username.

Ngoài ra, Firefox cũng có một số tính năng và cải tiến mới bao gồm Khôi phục các tab theo yêu cầu, tăng cường kiểm soát các tiện ích, hình ảnh động, menu chuột phải của HTML5, các element của HTML5 về media (<video/>, <audio/> ...), cập nhật WebSockets... Tùy chọn phục hồi các tab theo yêu cầu được đặt dưới menu của Firefox, tùy chọn, general Tab.

Phiên bản beta của Firefox hoạt động được trên cả x86 và x64 của Windows8.

Download Firefox 8 beta tại đây

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i