Sử dụng một chuột và bàn phím trên nhiều máy tính cùng lúc

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nếu bạn có nhiều máy tính, bạn có thể sẽ đau đầu trong việc tìm cách sử dụng một bàn phím và chuột cho nhiều máy. Và Microsoft đã giúp bạn giải quyết vấn đề đó với một phần mềm thú vị: Mouse Without Border.

Sử dụng Mouse Without Borders

Bạn cần download và cài đặt trước, sau đó một Winzard sẽ giúp bạn cài đặt ứng dụng trong mạng. Trên máy tính đầu tiến, bạn click No để bắt đầu cài đặt.Nó sẽ tạo ra một mã để bạn có thể sử dụng tại máy tính kế tiếp.Trên máy thứ hai, bạn sẽ phải nhập mã và tên máy tính vừa rồi.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể sử dụng chương trình.

Download chương trình tại đây

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i