20 Phím tắt đỉnh trong Windows

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Làm chủ bàn phím không chỉ tăng tốc độ làm việc của bạn mà còn giúp dễ dàng thao tác hơn. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số phím tắt khiến bạn bất ngờ vì thích thú.

Phím tắt chung

Win+1, 2, 3, 4... dùng để chạy các chương trình đang có mặt trên taskbar. Nó rất hữu dụng khi bạn muốn các chương trình trên taskbar được nhanh chóng mở ra.Win+Alt+1, 2,3... sẽ mở ra một danh sách truy cập nhanh các chương trình đang được mở. Bạn có thể sử dụng phím mũi tên để chon chương trình mà bạn muốn.Win+T sẽ thực hiện chức năng tương tự việc bạn rê chuột lên các chương trình đang có trong taskbar.Win+Home sẽ thu nhỏ tất cả các chương trình đang mở cửa sổ.

Win+B sẽ mở system trayWin+Up/Down sẽ thay đổi kích thước cửa sổ như windows. Tương tự với việc bạn bấm nút trên cửa sổ.

Alt+Esc cũng như Alt+Tab nhưng nó chuyển cửa sổ theo thứ tự chúng được mở và không có giao diện preview trước.

Win+Pause/Break sẽ mở properties của hệ thống. Rất hữu dụng nếu bạn cần xem tên máy hay xem các thông tin máy.Ctrl+Esc có thể được dùng để mở start menu nhưng sẽ không có chức năng của phím Win khi kết hợp các phím khác.

Ctrl+Shift+Esc sẽ mở task manager.Alt+Space sẽ mở cửa sổ hệ thống với các nút maximize, minimize, close và move.Các phím tắt trong Winwods Explorer

Alt+Up sẽ đưa bạn về folder phía ngoài. Bạn có thể dùng phím Backspace với AutoHotkey.

Shift+F10 mở ra menu khi bạn click chuột phải.Shift+Del xoá một file mà không để trong recycle bin.

Ctrl+Shift+N tạo một folder mới trong thư mục hiện tại.

Alt+Enter mở properties file vì vậy bạn có thể xem kích thước file, cài đặt chia sẻ, tạo ngày tháng.F2 để đổi tên file hay folder.

F3 sẽ mở cửa sổ explorer và chọn search bar. Nếu bạn đã mở explorer rồi thì nó sẽ chọn phần search.F6 để quay về cửa sổ hiện tại.

F10 để mở menu explorer

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i