Docx2Rtf - Chuyển đổi định dạng Docx thành định dạng RTF và PDF

Docx2Rtf là một ứng dụng không cần cài đặt, giúp bạn chỉnh sửa, xem, in và chuyển đổi các định dạng docx, sxw / ODT (OpenOffice), HTML, RTF, PDB (Palm - hệ điều hành Cơ sở dữ liệu), TIFF vào RTF hay định dạng PDF. Mặc dù dịch vụ trực tuyến như Google Docs và Box.net cho phép xem và chỉnh sửa các định dạng Docx, Docx2Rtf rất hữu ích khi bạn không có MS Word được cài đặt nhưng muốn chỉnh sửa các tài liệu bằng một trình soạn thảo khác.

Trước tiên, bạn cần load tài liệu Word vào chương trình và nhấn Create PDF để chuyển đổi nó sang định dạng PDF hoặc click vào Save as để chuyển nó sang RTF (Rich Text Format). Bạn có thể in các tài liệu sử dụng tính năng in sẵn

Thông thường, Docx2Rtf không giữ lại định dạng ban đầu của cấu trúc tài liệu nhưng như được giải thích bởi nhà phát triển, nó có thể thất bại khi trích xuất từ các tài liệu nguồn. Tôi đã gặp một số vấn đề với việc  giữ lại định dạng tài liệu gốc trong thời gian thử nghiệm nhưng đó không phải là trường hợp với tất cả các tài liệu chuyển đổi.

Để xem các thuộc tính của một tài liệu XML, click tùy chọn view XML. Điều này sẽ hiển thị các cây XML và thông tin nguồn XML của tài liệu được lựa chọn.

Docx2Rtf cũng hoạt động như một trình xem ảnh và biên tập cho nhiều định dạng tài liệu, bạn có thể kết hợp hệ điều hành cơ sở dữ liệu Palm hoặc MS Office và các loại file Office Open để mở chúng tự động với Docx2Rtf.

Docx2RTF cũng làm việc bằng dòng lệnh để chuyển đổi file từ bên trong một thư mục. Ví dụ, dòng lệnh hiển thị dưới đây sẽ chuyển đổi "text.docx" trong "C:\My Document to convert" thành "test.rtf"

Docx2Rtf -a “C:\My Document to convert\” test.docx

Bạn có thể chuyển đổi toàn bộ thư mục tài liệu bằng cách sử dụng tham số -f.

Docx2Rtf -f “C:\My Folder to convert”

Để chuyển đổi một thư mục của tập tin PDF, thêm cả phần mở rộng như dưới đây:

Docx2Rtf -f “C:\My Folder to convert” odt pdf

Docx2Rtf làm việc được trên Windows XP, Vista, Windows 7.

Download tại đây

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh