ScrollBox: Thiết kế và nhúng widget vào trang web của bạn

ScrollBox là một công cụ web đơn giản cho phép bạn nhúng RSS vào một số trang web. Ứng dụng có thể tạo ra các widget tùy biến theo bất kỳ RSS feed nào. Người dùng có thể tạo các widget và dễ dàng nhúng nó vào một trang web bất kỳ.

Đầu tiên, sao chép feed và thêm tiêu đề. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh kích thước, font chữ và màu sắc. Cuối cùng, nhấn vào nút "Create Scrollbox" để tạo ra một mã nhúng. Sao chép mã và thêm nó vào nơi bạn muốn hiện thị widget của mình.


Tính năng:

    Dễ dàng nhúng RSS feed vào trang web.
    Tùy chỉnh text, font, và màu nền.
    Đơn giản và dễ sử dụng.
    Không cần đăng ký.
    Ứng dụng tương tự như: Feed Source.

Mẫu ScrollBox widget

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i