WidgetEasy: Thiết kế và nhúng widget vào trang web của bạn

Bạn muốn để trang trí blog của mình bằng cách thêm một RSS feed? widgeteasy.com cho phép bạn nhanh chóng biến bất kỳ URL feed nào thành một widget có thể nhúng được vào bất cứ website nào. Nó có hai bước đơn giản. Đơn giản chỉ cần dán URL feed của bạn vào khung textbox, nhấp "easy", và sao chép mã được tạo ra vào bất cứ nơi nào trên web mà bạn muốn widget xuất hiện.

WidgetEasy

Như bạn có thể thấy ở trên, có một nút RSS nhỏ ở góc trên bên phải của widget. Nút này liên kết đến nguồn RSS feed, do đó giúp người dùng dễ dàng đăng ký cập nhật hoặc theo dõi thông tin liên quan một cách trực tiếp.

Tính năng:

    Thêm RSS feed bên ngoài vào trang web của bạn.
    Nhúng widget đã sẵn sàng trên trang web, blog, mạng xã hội, vv ...
    Không yêu cầu đăng ký.


Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i