Microsoft ra mắt Hotmail dành cho Android

Microsoft vừa thông báo rằng tất cả chúng ta nên "cho Hotmail cái nhìn khác". Điều này không có nghĩa là toàn bộ giao diện Hotmail được thay đổi mãi mãi, nhưng chắc chắn có một số bổ sung mới mà chủ yếu là nhằm mục đích tổ chức e-mail và cuộc chiến chống lại "greymail".

Phần thú vị nhất của thông báo này là việc phát hành chính thức ứng dụng Hotmail dành cho Android. Microsoft cuối cùng đã quyết định tham gia đoàn tàu Android, và người sử dụng Hotmail cũng như Android cuối cùng đã có một ứng dụng chính thức với việc đồng bộ e-mail, danh bạ và lịch theo 2 chiều.

Những thay đổi trong Hotmail bao gồm những cách thức mới và tốt hơn để kiểm soát greymail, về cơ bản là các bản tin bạn đã đăng ký và quên hoặc đã thay đổi ý muốn. Hotmail đặt tất cả các bản tin vào một category riêng, và cung cấp một nút hủy bỏ đăng ký với một cú nhấp chuột để giải quyết tất cả.

Trong số những thay đổi cũng phải kể đến Scheduled Cleanup, giúp bạn giữ chỉ e-mail có liên quan nhất. Sử dụng tính năng này bạn có thể chọn một người gửi (như một nhà cung cấp bản tin) và sau đó chọn để giữ email mới nhất từ người gửi đó và xóa hoặc di chuyển tất cả những cái cũ. "Flags thực hiện ngay" là một tính năng giúp di chuyển tất cả các tin nhắn được đánh dấu trên cùng của hộp thư của bạn và cũng cho phép bạn tự động tạo cờ cho e-mail từ một người gửi nhất định hoặc với một dòng chủ đề cụ thể.

Microsoft cuối cùng cũng đã nhìn thấy sự cần thiết cho các loại tùy chỉnh, giờ đây bạn có thể tạo các danh mục của riêng bạn và nhanh chóng áp dụng chúng vào một nhóm toàn bộ e-mail.

Bạn có thể download app Hotmail dành cho Android tại đây

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart