Gtalk Contact Notification - Thông báo tình trạng online của bạn bè

Một đặc điểm tiện lợi của Gmail đó là bạn có thể chat trực tiếp với bạn bè mình ngay trong hộp mail. Tuy nhiên, điểm hạn chế đó là bạn không thể biết được ai mới vừa online. Bạn phải thường xuyên quan sát liên tục hộp chat của bạn, để biết được tình trạng online của bạn bè mình. Tuy nhiên, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn Gtalk Contact Notifications, là một extension của Chrome, thông báo cho bạn biết ai mới vừa online gtalk.

Gtalk Contact Notifications hoạt động được kể cả bạn đang dùng Gtalk hay là chat trên hộp thư Gmail. Bạn cần phải có ít nhất 1 tab Gmail trên trình duyệt để ứng dụng hoạt động. Bất cứ khi nào có ai vừa online, bạn sẽ nhận được thông báo từ nó.

Thông báo mặc định chỉ xuất hiện trong 3 giay. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh lại thời gian thông báo sẽ biến mất hoặc bạn có thể chọn thông báo biến mất khi bạn tự tay đóng nó lại. Để thực hiện việc này, bạn vào Options và chỉ định thời gian. Nếu bạn chỉ định thời gian là 0, thì nó sẽ biến mất khi nào bạn tự tay đóng nó. Sau khi thiết lập xong, bạn nhất Save Info để lưu thay đổi.

Bạn có thể cài đặt extension tại đây

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i