XML Viewer Plus - Sửa chữa định dạng và lỗi cú pháp cho tài liệu XML

eXtensible Markup Language (XML) là một tài liệu đánh dấu có thể chứa giá trị dữ liệu kèm theo trong các tag người dùng tự định nghĩa. Trong khi tạo một tài liệu XML, bạn cần đảm bảo rằng các thẻ bạn định nghĩa được mở ra và đóng lại đúng cách để các chương trình sử dụng XML như là RDBMS, hoặc các chương trình khác có thể sửa đổi và đọc các giá trị dữ liệu mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Một tài liệu XML bị lỗi đâu đó có thể khiến toàn bộ chương trình ngưng hoạt động, hoặc hoạt động không đúng chức năng, điều này rất nguy hiểm. XML Viewer Plus là một công cụ nhỏ dành cho Windows cho phép bạn kiểm tra tính hợp lệ của một tài liệu XML bất kỳ, xác định các lỗi cú pháp để sửa chữa kịp thời.

Sau khi load một tài liệu XML vào chương trình, nó sẽ tự động kiểm tra. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn Format trên thanh công cụ để nó tự động canh lề và sắp xếp các tag cho ngay ngắn.

Bạn có thể nhanh chóng mở một tài liệu XML bất kì ngay trong IE, in tài liệu, tìm kiếm giá trị, chọn lọc và xóa một dòng hoàn toàn. 

Validate có lẽ là một tính năng tốt nhất. Khi bạn click Validate, nó cho thấy những chỗ không đúng quy cách bằng cách kết hợp tập tin XML của bạn với định dạng XML chuẩn. Ví dụ, nếu một file XML chứa các thuộc tính mà không cần bất kỳ value nào, khai báo XML không đúng, hoặc có một thẻ chưa được đóng đúng cách, nó sẽ thông báo cho bạn về lỗi cùng với dòng bị lỗi.

Tuy nhiên, chương trình không có tùy chọn cho bạn tạo ra báo cáo để xem lại tất cả những lỗi trong một tài liệu XML. XML Viewer Plus hoạt động được trên Windows XP, Vista, Windows 7.

Tải chương trình tại đây

Nguồn: addictivetips

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart