Điều khiển máy tính thông qua Google Chrome

Việc điều khiển từ xa rất hữu ích với nhiều người. Có rất nhiều cách để điều khiển từ xa như thông qua TeamViewer. Thế nhưng nếu bạn không có các chương trình đó thì sao? Bài viết sẽ hướng dẫn bạn remote thông qua Google Chrome.

Trước hết bạn cần phải cài đặt Google Chrome. Bạn có thể download và cài đặt theo link bên dưới.

Sau đó cài đặt Chrome Remote Desktop Beta theo link bên dưới.

Trong suốt quá trình cài đặt bạn sẽ được hỏi quyền điều khiển thông qua email, thông qua chat...

Sau khi đã cài đặt xong, mở một tab mới trong Chrome và click Chrome Remote Desktop Beta.

Click share this computer và bạn sẽ được cấp một mã 12 ký tự.

Từ máy tính khác, click access một máy tính được chia sẻ và gõ dòng code đó (không cần nhập khoảng trắng).

Một vài giây sau tab sẽ chuyển thành cửa sổ desktop khác.

Nếu bạn có vấn đề kết nối hãy thử chuyển sang port 443 và 5222 để tránh việc vướng port.

Google Chrome Download

Chrome Remote Desktop Beta

Chrome Remote Desktop Beta help page

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart