Thêm background vào Excel

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Chart, numbers, worksheets... là những công cụ không thể thiếu trong một buổi present. Bài viết sẽ giới thiệu bạn cách để thêm các hình ảnh đồ hoạ đó vào Excel.

Trước tiên, mở spreadsheet mà bạn muốn add backgroud.Trên thanh Ribbon click Page Layout và chọn backgroud.Một popup sẽ hiện ra để bạn chọn hình mà bạn muốn. Sau khi chọn click Insert.Giờ bạn đã có backgroud. Bạn có thể chỉnh cỡ chữ và màu sắc để dễ dàng xem được trên background.

Nguồn: howtogeek.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart