Kích hoạt remote desktop trong Ubuntu

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Kích hoạt remote desktop trong Ubuntu thật sự rất dễ. Bạn có thể cho phép người dùng khác truy cập máy tính của bạn thông qua VNC Viewer được tích hợp với Ubuntu, hoặc các bản download miễn phí khác từ Windows.

Chú thích rằng bạn nên cài đặt tường lửa cẩn thận trước khi kích hoạt remote để bảo mật.

Giờ bạn có thể vào System \ Preferences \ Remote Desktop trong menu Gnome phía trên.
Bạn sẽ thấy cửa sổ sau:Ở hai checkbox đầu tiên bạn sẽ phải check để kích hoạt tính năng remote.
Checkbox thứ hai bạn nên check, và bạn sẽ cần phải nhập password. Bạn sẽ được yêu cầu nhập pass khi log on vào.
Phần "Ask you for confirmation" rất quan trọng. Nếu bạn check vào, bạn sẽ phải có mặt mỗi khi máy khác remote máy bạn. Nếu muốn tự điều khiển máy mình thì bạn không nên check.

Nguồn: howtogeek.com


Comment

#289
14/10/2011 - 15:48:57
up

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i