iWork được cập nhật hỗ trợ iCloud

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Ngay khi iOS 5 ra mắt, một trong những ứng dụng văn phòng lớn nhất dành cho iOS - iWork (gồm có Keynote-presentation, Numbers-spreadsheets, Pages-word precessing) cũng đã được cập nhật phiên bản 1.5

Những update lần này bổ sung việc hỗ trợ iCloud cho 3 app, với các tính năng:

- Tự động lưu trữ tài liệu trong iCloud và cập nhật chúng thông qua thiết bị iOS.
- Tải tài liệu từ Mac hoặc PC tại iCloud.com/iWork bao gồm các định dạng như Pages '09, Word hay PDF.
- Kéo thả Page '09, Word hoặc bất kỳ tài liệu định dạng text nào đến iCloud.com từ máy Mac hoặc PC để chúng tự động được cài vào thiết bị iOS.

Bạn có thể cập nhật qua thiết bị iOS hoặc tải từ App Store

Nguồn: iPadInsight.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh