Quản lý app theo folder trong iPad

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Ý tưởng Newsstand trong iPad thật sự rất tuyệt vời. Nó giúp bài dễ dàng hơn trong việc quản lý các ứng dụng của mình. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách để bạn dùng thủ thuật này.

- Bấm vã giữ đến khi icon chuyển động.
- Kéo một icon bất kỳ chồng lên icon khác và bạn sẽ thấy chúng tự tạo folder để quản lý.
- Đặt tên cho folder vừa tạo nếu bạn muốn.

Nếu bạn muốn đưa mọi thứ trở về như cũ chỉ cần bấm vào icon trong folder và kéo chúng trở ra.

Nguồn: ipadinsight.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart