Virtual Wi-Fi Router - Biến máy tính thành một trạm phát sóng Wi-Fi

Thỉnh thoảng, việc đặt một thiết bị Wireless Router đúng chỗ ở trong nhà hoặc tại công sở là một việc hết sức khó khăn, bởi vì tín hiệu phủ hết mọi ngõ ngách không được tốt như những gì mà bạn mong đợi. Một tình huống khó khăn khác đó là bạn không có một wireless router, ví dụ như bạn sử dụng máy tính để bàn kết nối tới một modem ADSL. Do đó, rất khó để chia sẻ internet với máy tính khác hoặc với các thiết bị cầm tay. Tuy nhiên, có một giải pháp khắc phục những khó khăn này, đó là biến máy tính của bạn thành một trạm phát sóng Wi-Fi ảo, sử dụng phần mềm Virtual WiFi Router.

Virtual WiFi Router là một ứng dụng Portable, cho phép bạn chia sẻ kết nối Internet không dây tới máy tính và các thiết bị cầm tay khác. Để có thể biến máy tính của bạn thành một wireless hotspot, vào Control Panel, chọn Uninstall a Program --> Turn Windows features on or off.

Bạn tìm kiếm mục Microsoft .Net Framework và đánh dấu vào Windows Communication Foundation (cả HTTP và Non HTTP) Activation.

Sau đó, vào Network and Sharing Center –> Change Adapter Settings,nhấn vào Properties và chọn tab Sharing, chọn Allow other network users to connect through this computer's Internet connection

Bây giờ, bạn chạy ứng dụng Virtual WiFi Router, chọn Network card interface mà bạn đang dùng ở Share Net From. Sau đó nhấn vào Configure. Nhập vào name và password mà người khác sẽ phải dùng để kết nối vào mạng ảo của bạn. Sau khi thiết lập xong, chọn Start để mở Wi-Fi hotspot. Lúc này, sẽ có một mạng wireless mới xuất hiện để cho phép người khác đăng nhập vào mạng chia sẻ của bạn.

Bạn có thể xem tất cả những client kết nối vào mạng ảo của bạn bằng cách sử dụng tab Clients Connected.

Virtual Wi-Fi Router chạy được trên Windows 7 và Windows Server 2008.

Tải ứng dụng về tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i