MaryFi - Biến máy tính thành một trạm phát sóng Wi-Fi

Nếu bạn vẫn còn sử dụng máy tính để bàn, sử dụng modem ADSL, thì việc chia sẻ kết nối Internet cho một máy tính khác là cực kì khó khăn. Bài viết ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng MaryFi - một ứng dụng cho phép bạn biến máy tính thành một trạm phát sóng Wi-Fi để chia sẻ kết nối tới máy tính khác.

Để có thể biến máy tính của bạn thành một wireless hotspot, vào Control Panel, chọn Uninstall a Program --> Turn Windows features on or off.

Bạn tìm kiếm mục Microsoft .Net Framework và đánh dấu vào Windows Communication Foundation (cả HTTP và Non HTTP) Activation.

Sau đó, vào Network and Sharing Center –> Change Adapter Settings,nhấn vào Properties và chọn tab Sharing, chọn Allow other network users to connect through this computer's Internet connection

Bây giờ, bạn chạy ứng dụng MaryFi. Mặc định, MaryFi cung cấp cho bạn một tên Wi-Fi và một password mặc định ở mục Settings. Bạn có thể thay đổi một tên Wi-Fi và một password khác phù hợp. Sau đó click Start Hotspot để khởi động trạm phát sóng WiFi ảo.

Bây giờ, máy tính của bạn sẽ trở thành một WiFi hotspot, máy tính khác có thể kết nối vào Internet thông qua WiFi hotspot của bạn.

Bạn có thể coi hướng dẫn cách sử dụng MaryFi bằng cách click vào "MaryFi How To use" để mở một file PDF hướng dẫn cách dùng phần mềm.

MaryFi chỉ hoạt động với Windows 7 32 bits và 64 bits.

Tải ứng dụng về tại đây.

Nguồn: addictivetips


Comment

#819
04/06/2012 - 09:54:47
tại sao vào Network and Sharing Center –> Change Adapter Settings,nhấn vào Properties mà không thấy tab sharing zay ??????
#951
04/10/2013 - 19:15:24
vào Network and Sharing Center –> Change Adapter Settings, nhấn vào Properties mà không thấy tab sharing

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i