MHotSpot - Biến máy tính thành một trạm phát sóng Wi-Fi

Thông thường, bạn sẽ sử dụng một router Wi-Fi để kết nối internet cho laptop hoặc các thiết bị cầm tay sử dụng Android hoặc Symbian. Tuy nhiên, router của bạn có thể không hỗ trợ cho việc kết nối quá nhiều thiết bị. Bài viết ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng MHotSpot - một ứng dụng cho phép bạn đơn giản hóa việc chia sẻ kết nối Wi-Fi tới các thiết bị, máy tính khác bằng cách biến máy tính của bạn thành một trạm phát sóng Wi-Fi.

Để có thể biến máy tính của bạn thành một wireless hotspot, vào Control Panel, chọn Uninstall a Program --> Turn Windows features on or off.

Bạn tìm kiếm mục Microsoft .Net Framework và đánh dấu vào Windows Communication Foundation (cả HTTP và Non HTTP) Activation.

Sau đó, vào Network and Sharing Center –> Change Adapter Settings,nhấn vào Properties và chọn tab Sharing, chọn Allow other network users to connect through this computer's Internet connection. Sau đó, lựa chọn card Wireless của bạn từ danh sách.

Bây giờ, bạn chạy ứng dụng MHotSpot. và click Start để bắt đầu chia sẻ kết nối Internet.

Bây giờ, máy tính của bạn sẽ trở thành một WiFi hotspot, máy tính khác có thể kết nối vào Internet thông qua WiFi hotspot của bạn.

MHotSpot hoạt động được trên Windows Vista và Windows 7.

Tải ứng dụng về tại đây.

Nguồn: addictivetips


Comment

#352
21/10/2011 - 13:01:35
oh yehhhhhhhhhhhhhhhh

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i