App miễn phí mà hay: Airport Utility

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn thích sử dụng một app miễn phí? Bạn thích các app hay trên ipad? Nếu bạn trả lời có cho cả 2 câu hỏi thì AirPort Utility, một tiện ích tuyệt vời dùng để quản lý các thiết bị Apple.

Hỗ trợ quản lý các thiết bị dựa trên wireless như router... hỗ trợ chuẩn 802.11n, bao gồm cả AirPort Express, AirPort Extreme, và Time Capsule.

Đây là giới thiệu trên App Store:

"Sử dụng AirPort Utility để quản lý mạng Wifi và AirPort, bao gồm cả  AirPort Express, AirPort Extreme, và Time Capsule — đến your iPad, iPhone, hoặc iPod touch. Dễ dàng quản lý với giao diện đồ hoạc. Thay đổi các station và cài đặt network, hoặc quản lý các tính năng cao cấp như security, channels..."


Dưới là các tính năng chính:

- Giao diện quản lý đồ hoạ
- Thu thập thông tin về thiết bị wifi
- Xem và thay đổi mạng cũng như cài đặt Wifi
- Restart hoặc restore station, update firmware khi cần
- Xem và cập nhật password network, stations, hoặc disks
- Dễ dàng truy cập thông tin mạng như IP, DNS, địa chỉ router.
- Quản lý DHCP và port
- Xem trạng thái hoặc thông tin lỗi.Chỉ cần khoảng 1 phút cài đặt và bạn sẽ cảm nhận được tất cả tiện ích này.

Link Apple
Nguồn: ipadinsight.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i