Phiên bản Adobe Reader mới cho iOS và iPad

Adobe vừa ra áắt Adobe Reader dành cho iPad và iOS tại Appstore. Đây là một chương trình đọc file PDF, được giới thiệu tại Appstore như sau:

"Adobe Reader là một chương trình thật sự đáng tin cậy và tiêu chuẩn để xem và chia sẻ các tài liệu PDF trên nhiều nền tảng và thiết bị. Dễ dàng và hiệu quả trong việc truy cập một kho lớn các file PDF- bao gồm PDF Portfolios, các tài liệu bảo vệ bằng password và Adobe LiveCycle. Hiện đã có mặt trên iPad, iPhone và iPod touch, Adobe Reader cung cấp sự tốc độ và chất lượng cao trong việc tương tác với file PDF."

Đây là một vài tính năng chính:

Xem file PDF
- Nhanh chóng mở file từ email, web hay bất kỳ chương trình nào có hỗ trợ Open In..."
- Xem PDF Portfolios, PDF Pakages, các chú thích và các công cụ đánh dấu
- Đọc các chú thích dạng text như Sticky Notes

Truy cập các file PDF bị mã hoá
- Mở và xem các file bị khoá password
- Truy cập các file được bảo vệ bởi Adobe LiveCycle Rights Management, giúp bảo vệ tài liệu.
- Hỗ trợ các dạng mã hoá PDF cao đến AES256

Tương tác với file PDF
- Tìm kiếm text để tìm thông tin cụ thể
- Sử dụng bookmarks để xem ngay lập tức vị trí file muốn xem
- Chọn từng trang hoặc xem liên tục
- dễ dàng phóng to nhỏ text hoặc hình ảnh
- Nhanh chóng xem file dung lượng lớn bằng thumbnails
- Chọn và copy text từ file PDF đến clipboard

Download miễn phí tại Apple

Nguồn: ipadinsight.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i