Mở nhiều ứng dụng một lúc chỉ bằng một cái click chuột

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn là người thường hay mở nhiều ứng dụng cùng lúc để làm việc? Các ứng dụng ở một vị trí khác nhau và việc phải chạy từng ứng dụng một khiến bạn cảm thấy mệt mỏi? Bài viết ngày hôm nay hướng dẫn bạn một thủ thuật giúp bạn mở nhiều ứng dụng cùng một lúc chỉ bằng một cái click chuột.

Đầu tiên, bạn mở notepad và gõ vào:

@echo off

Sau đó Enter dòng mới, và gõ vào đường dẫn tới ứng dụng bạn muốn mở, ví dụ tôi muốn mở firefox, tôi sẽ gõ như sau:

start “Firefox” "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"

Trong đó, start là từ khóa bạn buộc phải gõ vào, tiếp theo là tên ứng dụng, và cuối cùng là đường dẫn. Bạn có thể tìm thấy đường dẫn ứng dụng một cách nhanh chóng bằng việc click phải chuột vào shortcut của ứng dụng và chọn Properties.

Sau khi bạn đã gõ vào hết tất cả ứng dụng bạn muốn chạy đồng thời, bạn vào File --> Save As, lưu tên file với phần mở rộng ".bat" . Lưu ý phần Save as type bạn cần phải để All Files (*.*).

Ví dụ dưới đây là 5 ứng dụng tôi muốn mở đồng thời:

Sau khi file batch bạn đã lưu lại xong, click vào file đó để mở tất cả ứng dụng bạn đã chỉ định.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i