WiFi HotSpot Creator- Biến máy tính thành một trạm phát sóng Wi-Fi

Thỉnh thoảng, bạn muốn chia sẻ kết nối internet với một máy khác, tuy nhiên bạn vẫn chưa biết phải làm thế nào? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ứng dụng WiFi HotSpot Creator, một ứng dụng biến máy tính của bạn thành một WiFi hotspot để chia sẻ kết nối internet cho các máy tính và thiết bị khác.

Đầu tiên, để chia sẻ kết nối Internet cho các thiết bị khác, bạn cần phải đặt tên cho Wifi hotspot của bạn ở mục Name (SSID), rồi nhập vào password (tối thiểu 8 kí tự) vào mục Passphrase. Mục NIC bạn chọn loại kết nối internet bạn muốn chia sẻ.

Sau khi hoàn thành, bạn chọn Start để tạo WiFi hotspot.

Trong quá trình thử nghiệm, tôi không gặp bất cư vấn đề gì với phần mềm này. Tuy nhiên, nó tự động tạo một toolbar vào trình duyệt web mà không hỏi ý kiến. Nếu các bạn không chạy được phần mềm, có lẽ các bạn cần phải nâng cấp network adapter của mình, vì những adapter cũ thường không hỗ trợ tạo hotspot ảo.

Tải ứng dụng về tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i