Lập Trình

RSS

by cme0more 1bình luận

Số hóa ngôi nhà bạn với "the Internet of Things" - O’ReillyHãy tưởng tượng máy tính của bạn có thể "nói chuyện" với hệ thống phun nước của bạn và bảo nó tưới nước cho cây của bạn khi cần thiết hay khi nó nhận được thông tin về thời tiết từ Weather.com? Điều đó chắc chắn là trên cả tuyệt vời! Và bạn thực sự có thể biến nó thành sự thật, nếu bạn biết về lập trình và một vài thứ liên quan.


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart