Google+ sẽ hỗ trợ Google Apps trong vài ngày tới

By rockydant | 21/10/2011 - 03:48:53

Google vừa giới thiệu rằng Google+ sẽ hỗ trợ tài khoản Google apps trong vài ngày tới.

Đây chính là phát ngôn từ Google cho biết sẽ chính thức ra mắt tại San Francisco trong dịp Q&A web 2.0 và còn nhấn mạnh rằng trong vài ngày nữa.


Nguyên nhân Google không hỗ trợ Google Apps từ bản gốc của Google+ bởi vì công ty này nghĩ vẫn chưa thích hợp. Google+ đã đạt được sự mong đợi của mọi người, do đó đây sẽ là tính năng bổ sung.


Google cũng thông báo rằng Google+ sẽ hỗ trợ chế độ pseudonyms, mặc dù có thể sẽ không có tin mới vào một vài ngày tới.

Nguồn: mashable.com