Lexmark ra mắt ứng dụng in ấn qua Wireless dành cho thiết bị iOS

By rockydant | 02/11/2011 - 09:10:18

Lexmark Mobile Printing là một ứng dụng mới cung cấp khả năng in qua wireless của Lexmark từ iPad và iPhone.

Việc này cho phép bạn in các tài liệu PDF và hình ảnh với các định dạng được hỗ trợ - JPG, GIF, BMP, PNG và TIFF

Với Lexmark Mobile Printing bạn có thể gửi tài liệu và hình ảnh trực tiếp đến máy in thông qua wireless. Khi bạn đã chuẩn bị xong, chỉ cần share với ứng dụng. Bạn sẽ được thông báo chọn máy in thông qua mạng, QR Code, hoặc bằng cách thủ công. Bạn sẽ có thể lựa chọn trước khi in.

Mặc dù giới thiệu từ Lexmark có vẻ khá đơn giản dễ dùng nhưng vẫn chưa có thông báo chính xác loại máy in nào của Lexmark sẽ được hỗ trợ.

Đây là một ứng dụng miễn phí có thể download tại Appstore

Nguồn:ipadinsight.com